Drukuj
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt pn. Zakup automatycznej okleiniarni w celu prowadzenia działalności usługowej tj. Zakładu stolarskiego”,

mająca na celu ,, Podjęcie działalności gospodarczej w wyniku samozatrudnienia oraz realizacja założeń biznesplanu w zakresie

wykonywania mebli na wymiar

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 79 500,00 , w tym ze środków EFRROW 70 000,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD:

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’