- Zapytanie ofertowe - pojemnik na nakrętki

 - Zapytanie ofertowe - zakup i montaż klimatyzacji ściennej

 - Zapytanie ofertowe - monitoring i ewaluacja

W związku z błędnie sformuowanym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi''  anuluje przedmiotowe zapytanie.

 - oferta przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego