- Zapytanie ofertowe na trenera

 - Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą wyżywienie podczas szkolenia w dniu 11.04.2019r

 - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji i rozliczenia projektów grantowych w ramach PROW 2014-2020