- Ogłoszenie o naborze  kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjno – biurowej

 

 - Ogłoszenie o naborze  kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty ds. wdrażania LSR