Drukuj

W dniach 10-13.07.2021 r. na terenie małopolski odbył się wyjazd studyjny połączony  z warsztatami kulinarnymi.

Podczas wizyty studyjnej zorganizowano konferencję dotyczącą realizowanego projektu połączoną z warsztatami kulinarnymi. Czterodniowa wizyta studyjna zorganizowana była w Gminie Szaflary. Łącznie w wizycie studyjnej uczestniczyło 50 osób/mieszkańców z obszaru LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  Zakres konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

- omówienie założeń realizowanego projektu,

- przedstawienie dobrych praktyk na temat produktów regionalnych charakterystycznych dla terenów, z których pochodzą partnerzy projektu oraz terenu, na którym prowadzona była konferencja.

Kolejnym etapem wizyty studyjnej była organizacja warsztatu kulinarnego na temat produktów/dań/lokalnych/ regionalnych charakterystycznych dla obszaru małopolski.     W warsztacie wzięli udział wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego. Program warsztatów kulinarnych obejmował zajęcia teoretyczne na temat tradycji kulinarnych obszaru małopolski, zapoznanie się z lokalnymi produktami oraz sposobem ich wykorzystania, obróbki wybranych produktów, przyrządzania tradycyjnych potraw oraz degustację i ocenę.

Realizowany projekt zakładał, iż w wizycie studyjnej połączonej z warsztatami kulinarnymi udział wezmą uczestnicy obu partnerów projektu. Niestety z wielu przyczyn niezależnych od partnerów projektu nie było możliwości, aby Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ i ,,Szlak Tatarski’’ jednocześnie uczestniczyli w zadaniu.

Niemniej jednak realizacja tego typu inicjatywy przyczyniła się do promowania dziedzictwa kulinarnego oraz promocji trzech obszarów. W wyniku realizacji projektu nastąpiła wymiana doświadczeń, a tym samym doszło do wzmocnienia kapitału społecznego, jak również promocji dań regionalnych.