Zarząd

  • Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
  • Jacek Albin Nowakowski - Wiceprezes Zarządu
  • Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu
  • Barbara Sobczyńska - Wanke - Członek Zarządu
  • Natalia Agnieszka Modzelewska - Członek Zarządu

Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

L.p.

Imię i nazwisko

Reprezentowany podmiot

Reprezentowany sektor

Pełniona funkcja

1.

Piotr Kłys

Gmina Łomża

Publiczny

Członek Rady

2.

Kazimierz Górski

Gmina Miastkowo

Publiczny

Członek Rady

3.

Mariusz Soliwoda

Gmina Wizna

Publiczny

Członek Rady

4.

Artur Wierzbowski

Gmina Piątnica

Publiczny

Członek Rady

5.

Rafał Pstrągowski

Gmina Śniadowo

Publiczny

Członek Rady

6.

Elżbieta Szabłowska

Zakład Fryzjerski Elżbieta Szabłowska

Gospodarczy

Członek Rady

7.

Mariola Kupidłowska

-

Mieszkaniec

Członek Rady

8.

Marcin Kijek

Arkon Marcin Kijek

Gospodarczy

Członek Rady

9.

Danuta Trepanowska

Bar „U Dany” Danuta Trepanowska

Gospodarczy

Członek Rady

10.

Jarosław Łuba

Gospodarstwo rolne

Gospodarczy

Członek Rady

11.

Danuta Archacka

-

Mieszkaniec

Członek Rady

12.

Damian Sierzputowski

Dam – Bud Damian Sierzputowski

Gospodarczy

Członek Rady

13.

Krzysztof Ryszard Kozicki

-

Mieszkaniec

Przewodniczący Rady

14.

Sylwester Bednarczyk

-

Mieszkaniec

Członek Rady

15.

Anna Ruszczyk

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowie

Społeczny

Członek Rady

Komisja Rewizyjna

  • Gabriela Bogusława Piszczatowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Maria Mrozek - Członek Komisji Rewizyjnej

Skład Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Sąsiedzi:

 - od 26.09.2022r.

 

 - od 14.09.2022r.

 

 - od 9.08.2022r.

 

 - od 1.07.2022r.

 

 - od 18.05.2022r.

 

 - od 14.10.2020r.

 - od 17.06.2020r.

 - od 19.05.2020r.

 - od 10.02.2020r.

 

 - od 15.10.2019r.

 - od 24.04.2019r.

 - od 6.12.2018r.

 - od 10.08.2018r.

 - od 16.01.2018r.

 

 - od 19.06.2017r.

 

- od 23.01.2017r.

 

- od 06.10.2016r.

 

- stan na 17.05.2016r.