Zarząd

 • Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Szabłowska - Wiceprezes
 • Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu
 • Barbara Sobczyńska - Wanke - Członek Zarządu
 • Sylwester Bednarczyk - Członek Zarządu

Rada

 • Piotr Kłys
 • Jacek Albin Nowakowski
 • Mariola Kupidłowska
 • Edward Łada
 • Kazimierz Górski
 • Danuta Trepanowska
 • Zbigniew Sokołowski
 • Jarosław Łuba
 • Danuta Archacka
 • Damian Sierzputowski
 • Agnieszka Zduńczyk
 • Krzysztof Ryszard Kozicki
 • Wiesława Krajewska
 • Dariusz Wojewoda
 • Rafał Pstrągowski

Komisja Rewizyjna

 • Gabriela Bogusława Piszczatowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maria Mrozek - Członek Komisji Rewizyjnej

Skład Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Sąsiedzi:

 - od 6.12.2018r.

 - od 10.08.2018r.

 - od 16.01.2018r.

 

 - od 19.06.2017r.

 

- od 23.01.2017r.

 

- od 06.10.2016r.

 

- stan na 17.05.2016r.