Łomża, dnia 16.09.2022r.

 

LGD.WZC.2.2022

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 26.09.2022r. o godzinie 13.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 26.09.2022 r. na godzinę 13.45

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  w dniu 26.09.2022r.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z WZC z dnia 15.03.2022r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
  7. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Wolne wnioski/pytania. 
  8. Zakończenie obrad.

 

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’