Łomża, dnia 12.01.2021r.

 

LGD.WZC.1.2021

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 20.01.2021 r.  o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 20.01.2021 r. na godzinę 13:15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w dniu 20.01.2021 r.

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 20.10.2020 r.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za okres: styczeń 2017 r. – styczeń 2021 r.
  6. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.
  7. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
  8. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania.
  9. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’