Łomża, dnia 12.10.2020r.

 

LGD.WZC.2.2020

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 20.10.2020r. o godzinie 13.00 w dużej  Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 20.10.2020 r. na godzinę 13.15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w dniu 20.10.2020 r.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z WZC z dnia 16.06.2020 r.
  5. Podjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.
  6. Podjęcie uchwał o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.
  7. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania.
  8. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’