W dniu 27.12.2017 r. odbyło się V posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania.

                 Łomża, dnia 21.12.2017r.

 

LGD.PR.5.2017

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 grudnia br. /środa / o godzinie 10.00 w Biurze Stowarzyszenia "Sąsiedzi" z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

                 Łomża, dnia 11.09.2017r.

 

LGD.NW.3/4.2017

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 września br. /wtorek / o godzinie 10.00 w Małej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (I piętro, pok. 218) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

W dniu 23.05.2017 r. odbyło się III posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ .   W tym samym terminie dokumentacja z przebiegu posiedzenia zostanie przekazana do ARiMR.

                 Łomża, dnia 16.05.2017r.

 

LGD.PR.3.2017

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja br. /wtorek / o godzinie 9.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad: