Łomża, dnia 30.09.2022r.

 

LGD.PR.75.2022

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  07 października br. /piątek/ o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417)  odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pism, które wpłynęły do Biura LGD dnia 30.09.2022r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy nr 00798-6935-UM1011095/20 oraz nr 00762-6935-UM1011081/20 (zmiany dotyczą wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność)
  4. Dyskusja nad w/w pismami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki