Łomża, dnia 27.06.2022r.

 

LGD.PR.74.2022

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  04 lipca br. /poniedziałek/ o godzinie 8.00 w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417)  odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma o znaku sprawy EFS-II.433.2.113.2021, które wpłynęło do Biura LGD dnia 27.06.2022r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0514/20.
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany wartości wskaźnika.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki