Drukuj
 

                 Łomża, dnia 10.11.2021r.

 

LGD.PR.64.2021

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  17 listopada br. /środa/ o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma, które wpłynęło do Biura LGD dnia 10.11.2021r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy nr 00946-6935-UM1011279/21 (zmiana dotyczy miejsca adresu inwestycji).
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki