Drukuj
 

                 Łomża, dnia 12.08.2021r.

 

LGD.PR.60.2021

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  19 sierpnia br. /czwartek / o godzinie 9.00 w  Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417)  odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma o znaku sprawy ROW-V.432.11.1.2017, które wpłynęło do Biura LGD dnia 12.08.2021r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy (zmiana dotyczy zobowiązań Beneficjenta do utworzenia i utrzymania nowopowstałych miejsc ( miejsca) pracy.
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki