Drukuj
 

                 Łomża, dnia 11.03.2021r.

 

LGD.PR.58.2021

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 marca br. /czwartek/ o godzinie 9.00 w Biurze LGD, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pokój 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosków, które wymagały uzupełnień (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  5. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  6. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania
  7. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Ryszard Kozicki