Łomża, dnia 16.11.2020r.

 

LGD.PR.53.2020

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  23 listopada br. /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w  Sali Konferencyjnej mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pism, które wpłynęły do Biura LGD dnia 16.11.2020 r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy. (zmiana dotyczy wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność).
  4. Dyskusja nad w/w pismami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii zakresie możliwości zmiany umów.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska