Łomża, dnia 27.07.2020r.

 

LGD.PR.51.2020

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  3 sierpnia br. /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w  Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pokój 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pism o znaku sprawy DEFS-II.432.64.2.2019 oraz DEFS-II.432.64.3.2019 dotyczących wydania opinii w zakresie możliwości zmiany we wniosku o dofinansowanie okresu realizacji projektu.
  4. Dyskusja nad w/w pismami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany we wniosku o dofinansowanie okresu realizacji projektu.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska