Łomża, dnia 13.07.2020r.

 

LGD.PR.50.2020

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  20 lipca br. /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w  Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pokój 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma o znaku sprawy ROW-V.432.17.8.2019 dotyczącego wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska