Łomża, dnia 7.01.2019r.

 

LGD.PR.33.2019

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu  14 stycznia br. /poniedziałek/ o godzinie 8.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie wniosku oraz pisma o znaku sprawy ROW-V.432.11.3.2017 dotyczącego wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  4. Dyskusja nad w/w pismami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska