Łomża, dnia 3.01.2019r.

 

LGD.PR.32.2019

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu  10 stycznia br. /czwartek/ o godzinie 9.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pism o znaku sprawy ROW-V.432.18.5.2017 oraz ROW-V.432.12.10.2018 dotyczących wydania opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznanie pomocy.
  4. Dyskusja nad w/w pismami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska