W dniu 02.08.2018 r. odbyło się XIX posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi". W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania

 - protokół z przebiegu XIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi"