Drukuj

                 Łomża, dnia 20.07.2018r.

 

LGD.PR.17.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 lipca br. /piątek/ o godzinie 8.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  4. Dyskusja nad wnioskiem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.a.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska