Łomża, dnia 7.05.2018r.

 

LGD.PR.12.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 maja br. /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w Małej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (I piętro, pok. 218) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o przyjętym proteście i jego zakresie.
  4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego protestu/wniosku.
  5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  6. Dyskusja nad protestem/wnioskiem.
  7. Wypełnienie Karty oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  8. Przyjęcie stanowiska Rady w odniesieniu do rozpatrywanego protestu w formie uchwały.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska