W dniu 3 września b.r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie odbyły się dożynki.

Imprezę rozpoczęła Msza Św. Polowa wraz z uroczystą procesją z darami.    

Podczas imprezy zorganizowano plac zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, pluszowe maskotki, konkursy i zabawy. Wszyscy uczestnicy imprezy plenerowej mogli  również posmakować pyszności proponowane przez stoisko gastronomiczne. Całość imprezy uświetnił występ w wykonaniu zespołu New System oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Miastkowie.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 29.08.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr: 5/2017 (Rewitalizacja małej skali), 6/2017 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego), 7/2017 ( Projekty z zakresu infrastruktury społecznej), 8/2017 ( Programy Aktywności Lokalnej)  w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje wszystkich Beneficjentów, którzy podpisali (lub w najbliższym czasie podpiszą) Umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW o  obowiązku stosowania „Zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 – 2020”. 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, udziela indywidualnego, bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłaszanych naborów.

W sytuacji korzystania z doradztwa przez osobę/podmiot w imieniu potencjalnego wnioskodawcy prosimy, aby taka osoba/podmiot korzystający z doradztwa przedłożył upoważnienie do korzystania z doradztwa na rzecz danego Wnioskodawcy.

W dniu 30 maja 2017 r. w ramach realizacji postępu Planu Komunikacji w Srebrowie/Gmina Wizna odbyły się bezpłatne warsztaty z zakresu ekologii/ochrony środowiska dla mieszkańców z obszaru LGD. W ramach wskazanego przedsięwzięcia udział wzięło 30 osób. Podczas trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia przedmiotów i ozdób codziennego użytku oraz nadania tym przedmiotom nowej funkcji.