W ramach konkursu pt. „Dbam o środowisko naturalne” spośród 67 prac, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zostało wyróżnionych 28 prac.

Wyróżnione dzieła małych artystów zostały nagrodzone oraz zostaną wykorzystane  do publikacji poświęconej ochronie środowiska.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaprasza wszystkie dzieci z obszaru LGD tj. gminy: Łomża, Miastkowo, Wizna, Piątnica oraz Śniadowo w wieku szkolnym 5-10 lat do uczestnictwa w konkursie plastycznym:

pt. „DBAM O ŚRODOWISKO NATURALNE”

Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie swojego punktu widzenia w kontekście dbałości o środowisko naturalne w  miejscu, w którym żyję/mieszkam tj. domu, na zakupach itp.  

Celem konkursu jest:

wyłonienie najciekawszych prac, które zostaną wykorzystane do publikacji wydanej przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ poświęconej ochronie środowiska oraz kształtowaniu i rozwijaniu kreatywności i wyobraźni dziecka, jak również przybliżenie idei dbania o środowisko naturalne w miejscu zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy tj. „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. W związku z powyższym ustala się, iż za dzień 6.01.2018 r. dzień 29.01.2018 r. będzie dniem wolnym od pracy,  dlatego też  biuro Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi'' w tym dniu będzie nieczynne.

   

 - Formularz zgłoszeniowy

 

 - Plakat

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach Naboru nr 5/2017.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Konkursy /Wyniki oceny naborów/wyniki oceny EFRR/

W dniu 25.09.2017r. całość dokumentów w ramach tego naboru zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/ Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będą podlegać dalszej weryfikacji.