Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 14.05.2018r. został rozpatrzony protest złożony w ramach naboru nr 2/2018 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy, poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  poniżej przedstawia dokumenty dotyczące przeprowadzonej na posiedzeniu Rady w dniu 14.05.2018r. autokontroli wniosku:

1. Protokół z dnia 14.05.2018r
2. Lista po procesie odwoławczym