Więcej o: Wyniki Naboru nr 8/2017

Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 8/2017 w ramach operacji w zakresie – Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Więcej o: Informacja o braku złożonych wniosków...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, że w ramach ogłoszonych naborów do Biura LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  nie wpłynęły wnioski o udzielenie wsparcia w ramach:

  • Naboru nr 9/2017 na operacje w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,  Typ projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo),
  • Naboru nr 10/2017 na operacje w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,  Typ projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym).