Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 4/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 3/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.4. Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 2/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.3. Inwestycje kierunkowe w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej  na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z uzupełnieniem dokumentacji dt. naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi w załączniku przedstawia Listę operacji zgodnych z LSR,  Listę operacji wybranych oraz Protokół z XX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 8/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.3. Inwestycje kierunkowe w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej  na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020