W dniu 30 maja 2017 r. w ramach realizacji postępu Planu Komunikacji w Srebrowie/Gmina Wizna odbyły się bezpłatne warsztaty z zakresu ekologii/ochrony środowiska dla mieszkańców z obszaru LGD. W ramach wskazanego przedsięwzięcia udział wzięło 30 osób. Podczas trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia przedmiotów i ozdób codziennego użytku oraz nadania tym przedmiotom nowej funkcji.

Celem organizacji warsztatów było uświadomienie lokalnej społeczności problemu dotyczącego nadmiernego zaśmiecania środowiska przez człowieka. Podczas realizacji zadania pracownicy Biura LGD przeprowadzili kampanie promocyjną dotyczącą wdrażania LSR, a w szczególności przekazano informację dotyczące głównych celów i szans na wsparcie z budżetu LSR.