Więcej o: Zaproszenie na wyjazd studyjny

LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ma przyjemność zaprosić członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego „Mamucia Dolina”.

EFS 2014 – 2020

 

EFRR 2014-2020

 

PROW 2014-2020

Więcej o: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

W ramach konkursu pt. „Dbam o środowisko naturalne” spośród 67 prac, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zostało wyróżnionych 28 prac.

Wyróżnione dzieła małych artystów zostały nagrodzone oraz zostaną wykorzystane  do publikacji poświęconej ochronie środowiska.

Więcej o: Uwaga!!!! Konkurs

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaprasza wszystkie dzieci z obszaru LGD tj. gminy: Łomża, Miastkowo, Wizna, Piątnica oraz Śniadowo w wieku szkolnym 5-10 lat do uczestnictwa w konkursie plastycznym:

pt. „DBAM O ŚRODOWISKO NATURALNE”

Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie swojego punktu widzenia w kontekście dbałości o środowisko naturalne w  miejscu, w którym żyję/mieszkam tj. domu, na zakupach itp.  

Celem konkursu jest:

wyłonienie najciekawszych prac, które zostaną wykorzystane do publikacji wydanej przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ poświęconej ochronie środowiska oraz kształtowaniu i rozwijaniu kreatywności i wyobraźni dziecka, jak również przybliżenie idei dbania o środowisko naturalne w miejscu zamieszkania.

Więcej o: Dzień wolny od pracy - 29.01.2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy tj. „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. W związku z powyższym ustala się, iż za dzień 6.01.2018 r. dzień 29.01.2018 r. będzie dniem wolnym od pracy,  dlatego też  biuro Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi'' w tym dniu będzie nieczynne.