W dniu 20.06.2018 roku o godzinie 11:00 w Małej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie informacyjne na temat: „Warunków, sposobu realizacji i rozliczenia projektów”.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości składania projektów ich realizacji oraz warunkach rozliczania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ma przyjemność zaprosić członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego „Mamucia Dolina”.

EFS 2014 – 2020

 

EFRR 2014-2020

 

PROW 2014-2020

W ramach konkursu pt. „Dbam o środowisko naturalne” spośród 67 prac, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zostało wyróżnionych 28 prac.

Wyróżnione dzieła małych artystów zostały nagrodzone oraz zostaną wykorzystane  do publikacji poświęconej ochronie środowiska.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaprasza wszystkie dzieci z obszaru LGD tj. gminy: Łomża, Miastkowo, Wizna, Piątnica oraz Śniadowo w wieku szkolnym 5-10 lat do uczestnictwa w konkursie plastycznym:

pt. „DBAM O ŚRODOWISKO NATURALNE”

Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie swojego punktu widzenia w kontekście dbałości o środowisko naturalne w  miejscu, w którym żyję/mieszkam tj. domu, na zakupach itp.  

Celem konkursu jest:

wyłonienie najciekawszych prac, które zostaną wykorzystane do publikacji wydanej przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ poświęconej ochronie środowiska oraz kształtowaniu i rozwijaniu kreatywności i wyobraźni dziecka, jak również przybliżenie idei dbania o środowisko naturalne w miejscu zamieszkania.