Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' informuje, iż ARiMR opracowała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2.

 

Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html