OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, iż na stronie internetowej www.prow.wrotapodlasia.pl został umieszczony nowy formularz wniosku o płatność z podziałania 19.2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju   na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”

 

W związku z wycofaniem wniosków o powierzenie grantu, w wyniku czego minimalna całkowita wartość projektu grantowego wyniesie mniej niż 50 tys. złotych, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' informuje o anulowaniu naboru wniosków   o powierzenie grantu nr 1/2018/GR i nr 2/2018/GR w ramach projektu grantowego.

Kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego zostanie ogłoszony w jak najszybszym terminie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.