Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, iż termin składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku zostaje wydłużony do dnia 13.11.2018r. do godziny 15.30,  z uwagi na fakt, iż 12.11.2018r. jest ustawowym dniem wolnym od pracy.