Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, iż do powyższych naborów obowiązuje Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” z dnia 16.01.2018 r. W załączniku obowiązujący LSR. 

 - LSR - 16.01.2018r. obowiązuje od 30.01.2018r.