1. Regulamin:

 pdf2.gif Regulamin Rady LGD - uchwalony 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r. (Obowiązujący)

pdf2.gif Regulamin Rady LGD - uchwalony 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

pdf2.gif Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 07.02.2018r. - data publikacji 16.02.2018r. (Obowiązująca)

 pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 24.01.2018r. - data publikacji 30.01.2018r. (Uwaga: obowiązuje wyłącznie w zakresie PROW)

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r.

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 3. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków:

 pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r. (Obowiązująca)

pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

 pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

pdf2.gif Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - uchwalone 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r. (Obowiązująca)

 

pdf2.gif Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

 pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif - Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 

 5. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r.
(Obowiązująca)

pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

 pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

 pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif - Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków  (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

6. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

pdf2.gif Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 09.02.2018r. - data publikacji 16.02.2018r. (Obowiązujące)

pdf2.gif Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 16.01.2018r. - data publikacji 30.01.2018r.

pdf2.gif Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

pdf2.gif Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

pdf2.gif -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 23.02.2018r. - data publikacji 9.03.2018r. (Obowiązujący)

pdf2.gif -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 21.12.2017r. - data publikacji 10.01.2018r. 

pdf2.gif -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (obowiązuje od dnia 19.06.2017r. )

 

pdf2.gif -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (obowiązuje od dnia 23.01.2017r. )

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 21.11.2016.r.

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 14.06.2016r.

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

pdf2.gif - Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 12 lipca 2016r

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

pdf2.gif - ANEKS NR 6 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 30 stycznia 2018r

 pdf2.gif - ANEKS NR 5 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 4 lipca 2017r

pdf2.gif - ANEKS NR 4 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 6 czerwca 2017r

 

pdf2.gif - ANEKS NR 3 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 22 lutego 2017r

 

pdf2.gif - ANEKS NR 2 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 28 października 2016r

 

pdf2.gif - ANEKS NR 1 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 12 lipca 2016r

 

pdf2.gif - Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawarta w dniu 17 maja 2016r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022:

 

pdf2.gifLSR - 16.01.2018r. obowiązuje od 30.01.2018r.       

 

pdf2.gifLSR obowiązuje od 17.05.2016r. 

pdf2.gifLSR - 14.06.2016r. obowiązuje od 12.07.2016r. 

pdf2.gifLSR - 6.10.2016r. obowiązuje od 28.10.2016r. pdf2.gifLSR - 23.01.2017 obowiązuje od 22.02.2017r.

 

pdf2.gifLSR  - 23.05.2017r. data publikacji 14.06.2017r. 

 pdf2.gifLSR - 19.06.2017r. obowiązuje od 4.07.2017r.  

   


pdf2.gif
 - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020