1. Regulamin:

pdf2.gif Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 3. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków:

 

 pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

pdf2.gif Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

 pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif - Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 

 5. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

 pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

 pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

pdf2.gif Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

pdf2.gif - Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków  (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

6. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

pdf2.gif Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

pdf2.gif Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

pdf2.gif -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (obowiązuje od dnia 23.01.2017r. )

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 21.11.2016.r.

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 14.06.2016r.

 

pdf2.gif - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

pdf2.gif - Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022:

pdf2.gifLSR obowiązuje od 17.05.2016r. 

pdf2.gifLSR obowiązuje od 14.06.2016r. 

pdf2.gifLSR obowiązuje od 06.10.2016r. pdf2.gifLSR obowiązuje od 23.01.2017r.

 

pdf2.gif - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020