pdf2.gif - Ankieta oceniająca efektywność świadczonych usług przez pracowników Biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??

pdf2.gif - Ankieta monitorująca wdrażanych projektów realizowanych w ramach Lokalnej strategii rozwoju