pdf2.gif - Harmonogram realizacji planu komunikacji, który obrazuje zrealizowane zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

 

 pdf2.gif - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - data publikacji 28.12.2017r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf2.gif - Harmonogram realizacji planu komunikacji, który obrazuje zrealizowane zadania w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

pdf2.gif - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w pierwszym półroczu 2017 rok

 

pdf2.gif - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 pdf2.gif - Analiza wdrożenia planu komunikacji za 2016 rok

 

pdf2.gif - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok