pdf2.gif - Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami (obowiązujący) - 2.05.2018r.

 

pdf2.gif - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 22.01.2018r.

 

pdf2.gif - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 02.10.2017r.

 

pdf2.gif - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania  i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

 pdf2.gif - Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami

 

pdf2.gif - Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu

 

pdf2.gif - Regulamin wynagradzania pracownikow biura