- Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia  z dnia 13.04.2017r. (aktualizacja 18.04.2017r.)

 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 22.03.2017r.

 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 28.12.2015r.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 13.04.2017r. (aktualizacja 18.04.2017r.)

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 22.03.2017r.

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 28.12.2015r.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 13.04.2017r.  (aktualizacja 18.04.2017r.)

 

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 22.03.2017r.

 

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 28.12.2015r.

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Komisji Rewizyjnej