,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt pn. Rozszerzenie oferty gminy Śniadowo, poprzez wprowadzenie na rynek nowej marki produktowej zajmującej się pracami na wysokościach”,

mająca na celu ,,Utworzenie nowej działalności gospodarczej na terenie miejscowości Ratowo – Piotrowo w gminie Śniadowo” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi”.