Drukuj

W dniu 11 września 2021  r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym odbył się konkurs ,,Chłopy do garów’’. Samo zadanie było konsekwencją ogłoszonego konkursu przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ oraz zamieszczone na stronie  www.lgd-sasiedzi.pl.

W wyniku zamieszczonej informacji do udziału w konkursie zgłosiła się tylko Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Siemieniu Nadrzecznym 40, 18-400 Łomża. W samym zadaniu udział wzięło 10 osób/strażaków, którzy mieli za zadanie przyrządzenia potrawy regionalnej jaką była babka ziemniaczana. Potrawa była przygotowywana przez samych mężczyzn pod nadzorem komisji. W wyniku spełnienia przez uczestników konkursu wszystkich postanowień regulaminu, OSP w nagrodę otrzymała zestaw garnków.

 Celem konkursu było:

-  promowanie dań regionalnych charakterystycznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’,

- promocja LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz działań realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

- wzmocnienie więzi międzyludzkich oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD,

- promowanie postaw zarządzania kuchnią przez mężczyzn, jak również odczarowanie wizerunku, że mężczyźni nie potrafią gotować. 

Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00003-6937-UM1000003/16 zawartą w dniu 12 lipca 2016 roku w Białymstoku.

Wskazane zadanie zostało zorganizowane  w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR wpisanej w harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok.