W dniu 11.09.2021 roku o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym odbyło się spotkanie informacyjno – na temat: „Warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów”.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości składania projektów ich realizacji oraz warunkach rozliczania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.