Drukuj

W dniu 11 września 2021  r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące prezentacji projektów realizowanych    i zrealizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.   W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

Podczas spotkania pracownicy Biura LGD przedstawiali dla uczestników prelekcji projekty, które udało się zrealizować w ramach obecnej perspektywy finansowej wpisujące się w LSR na lata 2016-2022 z wykorzystaniem środków finansowych w ramach programu:

- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania informacyjno – konsultacyjnego było zapoznanie lokalnej społeczności  z efektami wdrażania LSR.

Wskazane zadanie zostało zorganizowane  w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR wpisanej w harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok.