Drukuj

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” została poinformowana pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

- zwiększenie budżetu o 449.120,00 EURO w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 z dnia 17 maja 2016 r. (141.000,00 EURO na przedsięwzięcie: P.1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy260.000,00 EURO na przedsięwzięcie: P.2.1.1.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader) oraz 48.120,00 EURO na przedsięwzięcie: P. 3.1.1.Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy jednocześnie zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć.

Uzasadnienie:

Planowane zmiany w LSR są wprowadzane, aby umożliwić 10 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia P.1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy o 141 000,00 EURO). Ponadto skierowanie części budżetu na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LSR (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia P.2.1.1.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader) o 260 000,00 EURO) oraz umożliwić funkcjonowanie Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach przedsięwzięcia P.3.1.1.Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy, (zwiększenie budżetu o 48 120,00 EURO).

Nabory w ramach powyższych przedsięwzięć  cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

Uwaga

W związku ze zmianą wprowadzoną w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, oraz zgłaszania uwag poprzez wypełnienie ,,Formularza zgłaszania uwag’’ i przesłania ich drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie:

 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’

Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

w terminie do 29.06.2021 r. do godz. 12.00

  

 - Formularz zgłaszania uwag

 - LSR ze zmianami