Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 16.02.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr: 1/2021 na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.