W dniu 16 sierpnia 2020  r. w Tarnowie przy ul. Szkolnej 2 odbyło się wydarzenie kulturowe pt. „Kult żniw tradycji”. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich TARNOWIANIE  w Tarnowie . W trakcie imprezy odbył się pokaz tradycyjnego żniwowania kosą i wiązania zboża w snopki, a także śpiewanie pieśni ludowych oraz biesiadowanie.

Podczas imprezy Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowało stoisko wystawowe oraz ognisko dla społeczności z obszaru LGD, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskazane zadanie zostało zorganizowane  w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR wpisanej w harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok.