Drukuj

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 19.08.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr: 5/2020 na operacje z zakresu - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.