W dniu 07.02.2020 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' zorganizowała warsztat refleksyjny.

Celem przeprowadzonych warsztatów stanowiła bieżącą analiza procesu wdrażania LSR i jego  efektów oraz zmian w otoczeniu.