Dnia 25.02.2018 r. w godz. 9.00-14.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

Wnioski wyciągnięte z warsztatu refleksyjnego przyczynią się do usprawnienia wdrażania strategii LSR oraz ustalenia nowego i dalszego kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego za uczestnictwo w niniejszym spotkaniu .