Dnia 10.06.2018 r. w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie odbył się festyn ,,Dzień Rodziny 2018 r.’’. Jednym ze współorganizatorów było Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, które w ramach kampanii Informacyjnej na temat głównych założeń LSR na lata 2016- 2022 współfinansowało spotkanie.

Program imprezy obejmował między innymi:

-konkursy rodzinne i indywidualne dla dzieci i dorosłych

-loterię fantową  ,,Uśmiech dla Dominika”

-Euro Bungee.

Uczestnicy festynu mogli skosztować regionalnych specjałów – babkę ziemniaczaną oraz dań przygotowanych przez mieszkańców Miastkowa.

W trakcie festynu uczestnicy (przyszli wnioskodawcy) byli informowani o głównych celach LSR na lata 2016-2022.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem rywalizacji sportowych i wręczeniem dyplomów oraz nagród. Podsumowano również konkursy organizowane w ramach Dni Ekologii.

Festyn był udany, wszyscy w radosnych nastrojach rozeszli się do domów.